Emanuel – Ružići

Zajednice KKODS-a BiH

Molitvena zajednica Emanuel djeluje u župi sv. Ivana Krstitelja Ružići
Zajednica Emanuel nastala je 21. kolovoza 2001. na Kočerinu nakon nekoliko seminara duhovne obnove na području Hercegovine. Nakon nekog vremena Zajednica je djelovala u župi Ružići, a trenutno je u župi Gorica-Sovići.  Članovi Zajednice su iz raznih mjesta u Hercegovini i moglo bi se reći da smo regionalna Zajednica. Zajednica trenutno broji oko 120 članova.
Redovito se organiziraju Seminari novog života u Duhu, ali i drugi koji se organiziraju za duhovni rast članova zajednice i kroz taj stupnjeviti rast još se više upoznaje Boga, Božja snaga, Božja ljubav – ljubav koja liječi. Upoznaje se više Sveto Pismo, ulazi dublje u spoznaju sakramenata, posebno svete Euharistije.
Zajednica ima svoj Statut. Zajednicu vodi Pastoralno vijeće od sedam članova. Zajednica ima svog duhovnika fra Nikolu Spuževića koji je i osnovao Zajednicu i prati je od početka. U Zajednici članovi vrše određene službe.
Timovi u Zajednici su: Slavljenički tim, Molitveni tim, Karitativni tim, Tim za zagovorničku molitvu, Organizacijski tim, Tim za primanje (dobrodošlicu),Tim za animiranje molitve i slavljenja, Tim za potporu molitvenom timu i molitvenom susretu.
Molitveni susreti se održavaju subotom u Gorici. Osim redovitih karizmatskih molitvenih susreta članovi se sastaju još jednom tjedno radi poučavanja. Poslanje, cilj i vizija Zajednice je nova evangelizacija, zagovorna molitva, potpora misijskom radu Crkve.