Osvrt jedne vjernice koja je bila na susretu zajednica KKODS-a u Banjoj Luci

2, AKTUALNO

Dobili smo e-mail od jedne osobe, članice jedne molitvene zajednice u Bosni i Hercegovini koja je osluškujući svoje srce napisala osvrt na prošotjedni cjelodnevni molitveno-evangelizacijski susret u Banjoj Luci uoči Duhova. Također je napisala da bi željela da njen osvrt na na taj susret pročita i biskup Komarcia.

MOJ OSVRT NA CJELODNEVNI MOLITVENO – EVANGELIZACIJSKI SUSRET U BANJOJ LUCI

Kada je sv.Franjo išao Papi da potvrdi njegov red u službi Evanđelja, pokazao je koliko je to važno jednom pričom:

Bio jedan kralj, zavolio ženu , s njom imao djecu, te otišao kraljevati. Majka je podigla djecu do određene dobi, i rekla im:”Sad morate poći ocu, kralju, da vas podigne, ohrabri, obdari i otvori vam put…”

Papa je samo slušao, a sv.Franjo je dodao: “Sv.Oče, ja sam ta majka…. koja je podigla sinove u svetosti. Molim Te, Ti ih prihvati i otvori kraljevski put poslušnosti…” I Papa je prihvatio franjevački red.

Tako je i nas naš kordinator, Mirko Puđa, odveo u srce Bosne, “posne, hladne i gladne”, u Banja Luku da doživimo svoj prvi susret s njegovim (i našim)  biskupom, Franjom Komaricom, želeći da nas primi, prihvati i potvrdi kao kršćane, karizmatike, djecu Oca nebeskoga i Majke Crkve katoličke.

Idemo u Crkvu Marija zvijezda, iskazujući  štovanje Mariji,  kao Onoj koja je rodila Nebesku Zvijezdu, Super star – Isusa, Mlado Sunce koje dolazi s visina da obasja naš put. Častimo je i kao Majku svih naroda, jer želimo moliti za sve narode Duha Svetoga, da ih pohodi, obasja, te prepoznaju Mariju kao svoju Majku. Molimo za sve narode da upoznaju Krista, brata, svećenika, Boga, Spasitelja, koji nas vodi Ocui čije srce gori za nas i daje nam da i mi gorimo za Njega!

Nakon osnovnih informacija o samostanu, fra Ivo Pavić je imao uvodnu molitvu i nagovor.

Iz našeg srca je htio izvući pohvalu i kliktaj ISUS. Govorio je da ima mnogo religija na svijetu, a naša vjera nije religija nego SUSRET sa živim Bogom, u osobnoj molitvi, misnom slavlju, i međusobnom zajedništvu. U susretu živoga Isusa s našom dušom koja ga treba, slavimo susret – NEBO, već sada i ovdje!

Na tečaju talijanskog u Rimu, jedan je musliman govorio kako je bio na Muhamedovom grobu, koji je ukrašen srebrom i zlatom. Potaknut njegovim izlaganjem, fra Ivo je rekao kako je bio na Kristovom grobu koji je prazan, jer ISUS je ŽIV, stanuje u našim dušama i slavimo ga u našim crkvama.

Isus želi biti svugdje proslavljen – u ovoj crkvi i svakoj crkvi, u svakoj duši, jer je on dao svoju KRV za svaku dušu. Upravo Krv Kristova, prolivena na zemlji, privlači Duha Svetoga, da se izlijeva na nas i da svjedoči za Krista!

Govorio je kako je Isusova riječ:”Pođite po svem svijetu i propovjedajte Evanđelje” NAREDBA, a nije molba ili prijedlog. To je kao dati čašu vode-zdravlja bolesniku koji je na umoru…

Možemo to učiniti, a ako ne učinimo, to je veliki propust!

Duh Sveti dolazi kad svjedočimo za Isusa, .… propovjedamo, … onda On dolazii kroz nas govori.

Duh Sveti je lebdio nad vodama, u početku Biblije, čekao je Riječ – Isusa Krista – da se izrekne i stvori Božju zamisao. Duh Sveti koristi moja usta da slavi Isusa, a Isus kroz moja usta časti svoga Oca! Duh Sveti je snaga koja sve mijenja.

Pavao Rimljanima i nama kaže da je Evanđelje SNAGA Božja dana nama ljudima, i kada je izgovaramo, ona nam donosi život i zdravlje, a svijetu KRISTA, jer Duh Sveti svjedoči za Krista u svijetu!

Evanđelje je Radosna vijest, i treba je kliktati i klicati, jer ona sve mijenja.Kada bi na moru prispio brod, a očevi i sinovi vraćali se kući, djeca bi vikala: ”Došli su! Tata je došao!”

Tako i mi kad izgovaramo Evanđelje, utjelovljujemo Krista u ljude i prilike, i onda On po Duhu Svetom sve mijenja.

Fra Ivo: Tko je jedini Spasitelj svijeta? – Mi kličemo: ISUS!

Tko nas jedino ljubi do smrti na križu?    —-   ISUS!

Tko je jedini poslije smrti uskrsnuo za nas?   —–     ISUS!

Tko nam jedini priopćava vijest o ljubljenom Ocu?    —–  ISUS!

Koga želimo slijediti?    —–    ISUSA!

Tko je velika radost našeg srca?   —— ISUS!

Tko nam daruje vatru srca za Božje djelo?    ——— Isus!

U ovim divnim spontanim pohvalama – ISUS  — osjetili smo Božje kraljevstvo u svome srcu, i u Mariji zvijezdi – crkvi koja nas je nježno prigrlila, primila i potvrdila našu radost.

Obnovili smo krsna obećanja, bacilli zlo pod svoje noge, a u Duhu Svetome primili Isusa za ruku da nas vodi kroz naše živote i proslavlja Oca.Kako? Krunicom, slavljenjem, Riječju Božjom, ali i našim međuljudskim odnosima, npr. facebookom…  svugdje, pa i tu, uvijek  možemo staviti jedan magnet koji privlači Isusu. Riba se lovi u rijeci, a ljudi na ulici, tj. unjihovim životnim putovima. Propovjedanjem, Krist dohvaća te ljude, vodiu crkvu i odgaja ih za raj!

Sebastijan Šuljević,duhovnik KKODS u Hrvatskoj, govorio je o katoličkom identitetu KKO.

Sve zadnje pape jako su štovale Duha Svetoga, bile su mu podložne, i otvorile su Crkvu svijetu…

Spomenuo je č.s. Elenu Guerru, koja je molila Papu da raširi pobožnost Duhu Svetome…

Drugi vatikanski sabor je započeo riječima:”Dodi Duše Sveti… u crkvu,… otvaramo ti prozore, …. zapuši i sve promijeni!” I  TO se dogodilo! Studenti u Pensilvaniji koji su molili i slavili Duha Svetoga, molili su i krunicu…i Duh Sveti se očitovao!

Papa Franjo je u KKO prepoznao rijeku milosti koja treba doći i probuditi zaspale udove Crkve, i učiniti da svi budemo JEDNO u Kristu!

Sebastijan je molio da Duh Sveti side na sve nas, da nas obnovi i razveseli! Molio je da se desi nova Pedesetnica koja će nas osposobiti da slavimo Krista i Crkvu na nov način – oduševljeno!

Fra Tomislav Jelić, duhovnik KO BiH, je molio da Duh Sveti, po Kristovoj Žrtvi, ozdravi naše duše i tijela… Mnoge rane vučemo još od začeća, djetinjstva i sazrijevanja…

Fra Tomislav je molio Duha Svetoga da uđe u sve te rane, ozdravi ih i učini nas zdravim i hrabrim borcima za Krista i Božje kraljevstvo.

Radujemo se jer i Duh Sveti čeka riječi naših svećenika da ih ostvari kao Božje djelo!

MZ Nanovo Rođeni Botinac, predstavnik – Mišo, mladić iz Botinca, Zagreb, govorio je o velikoj preobrazbi župe. On je podsjetio na riječi Ivana Pavla II:”Drago mi je da častite svoga Ivana Merza, ali još bih više volio da ga slijedite i nastavite njegovo djelo!” To su i učinili!

Botinac je prije bio župa u Zagrebu sa mnogo ovisnika, a sada je župa sa mnogo mladih koji svakodnevno slave Krista u Crkvi i svom zajedništvu. Imaju mušku i žensku formaciju, 80 novih članova u prošloj šk.god… Sve je to dar Duha Svetoga i odgovor na molitvu krunice, post, RB, a posebno klanjanje pred Presvetim!

Neki sveci su govorili: “Kad častimo Presveto, sotona je zasljepljen, blokiran…!” Tu istinu su oni provodili u djelo i često imali 24-satno klanjanje u župi. I danas, na svaki 3 petak u mjesecu u mnogim gradovima Hrvatske organizira se 24-satno klanjanje za obnovu Hrvatske. Mi, u BiH, se možemo pridružiti.

Sv. Misu, uz više svećenika, predvodio je biskup Franjo Komarica. Misa je počela procesijom u kojoj se nosila slika Marije, Majke svih naroda.  Ona je  je bila izložena i čašćena na oltaru u vrijeme sv.Mise. Tako smo počastili Gospu, preko koje je Krist došao na zemlju, i u Crkvu, u kojoj Krist trajno prebiva, i želi da bude radost i spasenje svakom čovjeku.

Biskup Komarica nas je potaknuo na veću ljubav prema Mariji, Majci svih naroda, ispričavši nam priču o njezinom ukazanju i očitovanju.

Marija je Majka svih naroda, kao i Crkva,koja moli za sve narode. Biskup je sjedinio naše molitve s molitvama mnogih vjernika koji su u isto vrijeme s Papom u Rimu bili na bdijenju na uočnici DUHOVA.  Duh Sveti je život crkve, svetost i jedinstvo. Rekao je da je i Papa prepoznao Božju kvalitetu u KKO i poslao pobudnicu svećenicima da surađuju s laicima koji žive Obnovu u Duhu Svetome…, ne da se predaju karizmarticima, nego da ih vode, pokazujući im isti žar za Boga, kvalitetu i predanost života.

 

 

Dok smo se klanjali Presvetom, Bog je natapao naše duše Duhom Svetim, darovao nam mir, nadu, život, spasenje, slatkoću i blagoslov u srcu.

Poslije je Marijina slika u procesiji vraćena na mjesto. Biskup Komarica je još malo ostao s nama u pjesmama koje su se razlivale od srca do srca. Rekao je da bi najradije svakome od nas pružio ruku i čestitao na ljubavi koju imamo za Boga. Blagoslovio nas je i poželio sretan put.

Činilo se da je Biskupu žao što crkvu Mariju zvijezdu sada napušta ova vojska Božjeg svjetla, i da ga je dotaknula naša radost u Duhu Svetome!

Vjerujemo da će se i on priključiti banjalučkim karizmaticima, da će oni po njemu rasti, i da ćemo drugi put dobiti mnogo više od iskrene ruke prijateljstva. Nadam se, da će svatko od nas drugi put dobiti očinski, biskupski blagoslov s polaganjem ruku!Tako će on ojačati svoj kršćanski, biskupski identitet i pružiti očinsku podršku i vjeru nama da Bog dotiče i ljubi svako svoje dijete.

Kako bi se to moglo izvesti? Tu su i drugi svećenici – misnici – kojima za tu prigodu može podjeliti svoj autoritet….da ljubav Očeva zasja po njemu i drugim svećenicima, i promijeni lice zemlje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te budemo blagoslov jedni drugima, i Kristovo Srce u Europi i svijetu.

 

Što bi bila poruka ovog susreta KKODS BiH i Hrvatske?

Bog je za nas – tko će protiv nas?

Pustimo Bogu da bude Bog u našim malim dušama, i primimo Njegovu slavu – Duha Svetoga – pred Presvetim u ckrvi i za Crkvu!

Budimo Evanđelje, živi Krist, snaga Božja svakome na spasenje…

Tražimo Boga, Stvoritelja i Spasitelja za sebe i za sve koji to još ne čine!

Povežimo se u ljubavi i istini koja u Kristu svjedoči za Oca!

Pogledajmo milosrdno na mnoge oko nas i zauzmimo se za njih molitvom, riječju i djelom, jer onda Bog kroz nas djeluje, i izgrađuje djecu svoju i od onih koji sadavrlo lošeizgledaju.

Izmolimo da bude mnogo crkvi, mjesta i gradova u molitvi pred Presvetim u 24-satnom klanjanju, osobito na 3. petak u mjesecu i dopustimo da Božja ljubav, slatkoća,  mir i milosrđe iz Presvetog izlije se u naše duše i svugdje donese blagoslov i novi život!

Neka naše crkve ožive po novoj suradnji između laika-karizmatika i svećenika i časnih sestara, u zajedničkoj molitvi i radu, da nam dođe ISUS – Kraljevstvo Božje, da s nama ostane i svaki dan stvara sve novo.

Tako neće naši mladi bježati od mržnje, osuda i beznađa, koje su još u ranama naših naroda, nego će osnaženi Kristom, u Duhu Svetom, i u ljubavi Oca, vrhovnog autoriteta, i majke Crkve, stvarati bolji svijet za generacije koje dolaze.

Elizabeta Rezić, Molitvena zajednica Most Božje ljubavi, Mostar