Papa CHARIS-u: Svjedočite ljubav!

4. CHARIS

Papa Franjo susreo se u subotu 8. lipnja u Dvorani Pavla VI. s oko 6000 članova katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta (CHARIS – Chatholic Charismatic Renewal International Services), nove službe osnovane na Papin zahtjev, koji su se u povodu svetkovine Duhova, kada im Statut stupa na snagu, okupili 6. lipnja na međunarodnoj konferenciji u Vatikanu.

Članovima te nove organizacije s vatikanskim pontifikalnim pravom koja okuplja postojeće dvije papinske organizacije u karizmatskoj obnovi Crkve – Međunarodnu službu katoličke karizmatske obnove (ICCRS) u Vatikanu i Katoličko bratstvo, Papa je poručio da počinje nova etapa karizmatskoga puta koja je obilježena zajedništvom među svim članovima karizmatske obitelji, u kojoj se za dobro cijele Crkve očituje snažna prisutnost Duha Svetoga, u kojoj ta prisutnost sve čini jednakima, jer svi su rođeni od istoga Duha; veliki i mali, stari i novorođeni, zauzeti na općoj ili mjesnoj razini, oblikuju cjelinu.

Međunarodna služba katoličke karizmatske obnove nova je etapa s posebnim obilježjima koja izražavaju način djelovanja Boga koji sve stvari čini novima i kojeg se ne treba bojati, jer naš Bog je Bog novosti, a Božje novosti uvijek su blagoslov, budući da proizlaze iz Njegova srca puna ljubavi. Zato se ne smijemo bojati nego služiti mu. Treba služiti, a ne vladati, a to znači ne okorištavati se nego darivati. Služba međunarodne katoličke karizmatske obnove jedinstvena je jer je upućena svim karizmatskim stvarnostima koje je Duh Sveti potaknuo u svijetu, istaknuo je Papa.

Krštenje u Duhu Svetom, jedinstvo Tijela Kristova i služenje siromašnima, svjedočanstva su potrebna za evangelizaciju svijeta na koju smo svi pozvani po krštenju. Riječ je o evangelizaciji koja nije prozelitizam, nego prije svega svjedočanstvo. Svjedočanstvo ljubavi koje se očituje u onome prvih kršćana: „gledajte kako se ljube“. Međutim, u mnogim zajednicama može se primijetiti: „gledajte kako se ogovaraju“, a to nije od Duha Svetoga. Evangelizirati znači ljubiti. Tamo gdje vrijedi „gledajte kako se ljube“, to je zajednica, rekao je Sveti Otac i na petu obljetnicu povijesnog susreta izraelskog i palestinskog predsjednika u Vatikanu sve pozvao na minutu molitve za mir, prenosi Vatican News.

Sudionici susreta s Papom će se večeras okupiti na Duhovskom bdjenju na Trgu Sv. Petra, kao i na svečanoj misi na samu svetkovinu Duhova.