Fra Ante Vučković: Što je to počivanje u Duhu?

SVEĆENICI

Termin „Počivanje u Duhu“ koristi se u karizmatskim krugovima kršćanskih crkvi, a označava djelovanje Duha Svetoga nad nekom osobom. Fra Ante Vučković je obradio temu o počivanju u duhu, stoga poslušajte fra Antino razmišljanje o tom fenomenu, i dobit ćete odgvor na mnoga vezana za taj fenomen.

POČIVANJE U DUHU – FRA ANTE VUČKOVIĆ (Audio 10 minuta)