Papa karizmaticima: Svjedočanstva su potrebna za evangelizaciju svijeta

Papa o nama
Papa Franjo je uoči Duhova u audijenciju primio oko 6.000 članova karizmatskog pokreta, sudionika međunarodne konferencije, povodom početka djelovanja ‘Charisa’, nove službe ustanovljene na Papin zahtjev.

Danas počinje nova etapa karizmatskoga puta koja je obilježena zajedništvom među svim članovima karizmatske obitelji, u kojoj se za dobro cijele Crkve očituje snažna prisutnost Duha Svetoga, u kojoj ta prisutnost sve čini jednakima, jer svi su rođeni od istoga Duha; veliki i mali, stari i novorođeni, zauzeti na općoj ili mjesnoj razini, oblikuju cjelinu – rekao je papa Franjo danas primivši u audijenciju oko 6.000 članova karizmatskog pokreta, sudionika međunarodne konferencije, povodom početka djelovanja ‘Charisa’, nove službe ustanovljene na Papin zahtjev. Više od 550 odgovornih toga pokreta iz cijeloga svijeta, sastalo se u Vatikanu kako bi zajedno molili i slušali Duha Svetoga.

Međunarodna služba katoličke karizmatske obnove nova je etapa s posebnim obilježjima koja izražavaju način djelovanja Boga koji sve stvari čini novima i kojeg se ne treba bojati, jer naš Bog je Bog novosti, a Božje novosti uvijek su blagoslov, budući da proizlaze iz Njegovog srca puna ljubavi. Zato se ne smijemo bojati nego služiti mu – rekao je Papa i istaknuo – Treba služiti, a ne vladati, a to znači ne okorištavati se nego darivati. Služba međunarodne katoličke karizmatske obnove jedinstvena je jer je upućena svim karizmatskim stvarnostima koje je Duh Sveti potaknuo u svijetu.

Krštenje u Duhu Svetom, jedinstvo Tijela Kristova i služenje siromašnima, svjedočanstva su potrebna za evangelizaciju svijeta na koju smo svi pozvani po krštenju. Radi se o evangelizaciji koja nije prozelitizam, nego prije svega svjedočanstvo. Svjedočanstvo ljubavi koje se očituje u onome prvih kršćana: „gledajte kako se ljube“. Međutim, u mnogim zajednicama može se primijetiti: „gledajte kako se ogovaraju“, a to nije od Duha Svetoga. Evangelizirati znači ljubiti. Tamo gdje vrijedi „gledajte kako se ljube“, to je zajednica – rekao je Sveti Otac i danas na obljetnicu povijesnog susreta izraelskog i palestinskog predsjednika u Vatikanu, na kraju sve pozvao na minutu molitve za mir.

Emanuela Campanile, Ivica Hadaš – Vatikan