Pravo vjernika na udruživanje i postojanje vjerničkih udruga i zajednica u Katoličkoj Crkvi

Nekategorizirano

Pravo na udruživanje spada među temeljna ljudska prava, Zakonik kanonskog prava priznaje vjernicima da mogu u Crkvi slobodno osnivati i voditi društva za dobrotvorne i za nabožne svrhe i za promicanje kršćanskog poziva u svijetu (k. 215). U zakoniku se također donose odredbe koje vrijede za vjernička društva (kk.312-320) i za privatna vjernička društva (kk.321-326), te posebne odredbe o laičkim društvima (kk. 327-329).
Kad govori općenito o vjerničkim društvima, Zakonik ističe kako u Crkvi postoje društva, različita od ustanova posvećenog života (redovničkih i svjetovnih) i družba apostolskog života, u kojima vjernici zajedničkim djelovanjem teže njegovanju savršenijeg života, promicanju javnog bogoštovlja, širenju kršćanskog nauka i vršenju drugih djela apostolata, kao što su pothvati evangelizacije, vršenje djela pobožnosti i dobrotvornosti te prožimanja vremenitog reda kršćanskim duhom (k. 298,1). Preporučuje se vjernicima laicima da veoma cijene društva osnovana u duhovne svrhe (njegovanje savršenijeg vjerničkog života, promicanje javnog bogoštovanja, promicanje kršćanskog nauka i evangelizacije, vršenje djela pobožnosti, dobrotvornosti, prožimanja vremenitog reda kršćanskim duhom) i potiče ih se da postaju članovi osobito onih društava koja je mjerodavna crkvena vlast ili osnovala ili pohvalila, ili preporučila (k. 298, 2)
Iskoristivši to pravo i poziv Crkve, osnovali smo 2002.godine vjerničku zajednicu “Rastimo u Gospodinu”.
“Rastimo u Gospodinu” je laička vjernička udruga, djeluje kao molitveno-karitativna zajednica vjernika. Udruga okuplja vjernike katolike radi molitve, izmjene iskustava, duhovnog i drugog napretka članova i zajednickog djelovanja, kako bi što bolje služili bliznjima, svjedočili za općeljudske vrijednosti u svijetlu Kristovog nauka i njegova primjera. Poslanje zajednice je evangelizacija.