STRUKTURA MOLITVENOG SUSRETA KKODS BIH

3. KKODS BiH

Da bi se stekla još jasnija slika molitvenog susreta zajednica «Obnove u Duhu Svetomu”, pridodajemo opis molitvenog susreta. Radi se o shemi koja pomaže zajednicama ili grupama kako provesti molitveno vrijeme sa osobama okupljenim na zajedničku molitvu.

Molitveni susret traje od 1 do 2 sata.

Prije samog molitvenog susreta, neka se molitveni tim sabere na molitvu u kojoj traži vodstvo Duha Svetoga.

 

PRVI DIO MOLITVENIG SUSRETA

PREDLAŽE SE ZA SVAKU TOČKU IMATI PO 5 MINUTA

Što dakle braćo? Kad se skupite te poneki ima hvalospjev (pohvala Bogu), poneki ima nauk (kateheza), ima otkrivenje (proroštvo), ima jezik, ima tumačenje – sve neka bude radi izgrađivanja. (1. Kor 14,26)

 • Znak križa i uvodna molitva zaštite
 • ČIN POKAJANJA može ponekad biti raznoliko:
  – uz molitvu kajanja,
  – molitvu opraštanja,
  – molitvu odricanja – odričemo se grijeha uz snagu Isusova imena
 • ČIN PREDANJA “Bi li danas još tko htio dragovoljno što priložiti svojom rukom Jahvi ?” (1 Ljet 29,5)

Naše ozdravljenje i naše osnaženje započinju kada se potpuno predamo Isusu. Općenito, osjećamo da je On najjači kada mu se predamo i kada smo pred Njim u osjećaju slabosti. U tvom duhovnom životu nema ništa važnije nego reći “DA” Isusu cijelim svojim srcem i cijelom svojom dušom, a zatim dopustiti Duhu Svetom da realizira značenje tog “DA” u tvom životu. Želiš li reći Isusu “DA”? Ti si možda i više puta kazao “DA” u svom životu pa ipak On te danas zove da pođeš mnogo dalje u dubinu.

Ovu molitvu možemo staviti, iza pokajanja, između pjesama na slavljenu, prije početka krunice, na početku klanjanja,… nikako na kraju i pri kraju molitvenog susreta. (predati Bogu sve što imamo, život, obitelj, djecu, posao financije, prijatelje, neprijatelje, svećenike, probleme, brige, nesavršenosti, ….)

 • SLAVLJENJE – KLICANJE BOGU
  Slavljenje je prije svega oblik molitve. Katekizam Katoličke Crkve u četvrtom dijelu Kršćanska molitvanabraja i govori kako postoji više molitvenih oblika: molitva blagoslova i klanjanja, molitva prošnje, zagovorna molitva, molitva zahvaljivanja te molitva pohvale. Upravo za molitvu pohvale kaže da ona najneposrednije priznaje Boga Bogom. Takva molitva ga slavi zbog Njega samoga, jer ON JEST (KKC 2639). Dakle, Katekizam kaže da je to potpuno nesebična molitva, usredotočuje se na Boga; slavi Ga zbog Njega samoga; i bez obzira na ono što on čini (KKC 2649).

Kad iščitavamo Sveto pismo vidimo kako je slavljenje zapravo jedan nebeski oblik molitve. Kaže Knjiga Otkrivenja da sveti u nebu mole na taj način. Mi se slavljenjem, dakle, pripremamo za Nebo. Sveto pismo je prepuno primjera ovakvog oblika molitve, poticaja na ovakav oblik molitve. Prije svega to vidimo u psalmima kroz koje Crkva svakodnevno daje hvalu i slavu Gospodinu kroz molitvu Časoslova.

Potragu za tim odgovorom mogli bi možda započeti od Djela apostolskih kada su Pavao i Sila bili zatočeni u tamnici (Dj 16, 25-28). Zamislimo sebe u zatočeništvu i tamnici. Vrlo vjerojatno bi očajavali, žalili se, krivili Boga, upućivali mu tisuću pitanja. No, stav Pavla i Sile je vrlo zanimljiv. Oni u svojoj tamnici mole i slave Boga pjesmom. I što se dogodilo? Pali su njihovi okovi! I ne samo njima, nego svima koji su ondje bili. Otvorila su se vrata tamnice. Tamnica se otvorila i oni su bili slobodni. Čitamo dalje u tekstu da oni tada nisu izašli nego su navijestili Gospodnju riječ tamničaru, krstili ga te su bili pušteni na slobodu.

Drugi primjer iz Biblije koji je meni zanimljiv jest i rušenje Jerihonskih zidina. Na koji način se to dogodilo? Izraelci su sedam puta imali slavljeničke pohode oko grada Jerihona, i kada su sedmi put obišli utvrde grada bojnom vikom i trubeći u trube, zidine Jerihona su pale. Zamislimo da su te zidine zapravo naši nutarnji zidovi koje gradimo zbog naše ranjenosti, povrijeđenosti, osjećaja manje vrijednosti itd. Mogu ti biti i naše negativnosti, određene mentalne utvrde koje gradimo. Sve to je poput gradnje određenih utvrda. Stavljamo ciglu po ciglu, i odjednom shvatimo da smo u problemu. I želimo onda to preko noći srušiti, a ne ide. Jednako kao što smo gradili, tako treba i rušiti. Pitanje je kako mi rušimo naše mentalne utvrde? Kako mi rušimo svoje duhovne utvrde? Na koji način? Obično ne molitvom i slavljenjem nego idemo to činiti svojim snagama. Zato ne uspijevamo, pa upadamo u frustraciju. Riječ Božja daje nam dobru uputu kako to učiniti: “Ne silom niti snagom, već Duhom mojim – riječ je Jahve nad vojskama.” A baš tim Duhom Gospodnjim rušimo te utvrde kroz molitvu, kroz slavljenje. Slavljenje je oružje u našim rukama. Zašto? Psalmist kaže da Bog prebiva u slavljenju svoga naroda. U Drugoj Knjizi Ljetopisa čitamo da su u Domu Gospodnjem levitski pjevači i svećenici  jednodušno slavili i hvalili Jahvu, te da je tijekom toga slava Jahvina toliko ispunila Božji dom da nisu  mogli nastaviti službu (2 Ljet 5, 12-14). Mi kada slavimo Boga, on postaje prisutan među nama, njegov Duh. Te nas čini sposobne za borbu, ali i prožima naša srca, oslobađa nas, ozdravlja, obnavlja. Kroz slavljenje ne tražimo ništa, zato Bog može srušiti naše utvrde, naše probleme, što nas zarobljava i tlači. Može nas činiti sposobne za borbu.

Mi kad dolazimo u slavljenje trebamo se “ogoliti” pred Bogom kao David. Biblija kaže da je David skoro gol plesao pred Gospodinom. Iz toga moramo iščitati duhovnu poruku. Svaki put kad dolazimo pred Boga moramo se ogoliti pred Njim. Mi često idemo lagati Boga. Ne možemo to: Bog proniče naša srca. U svakoj molitvi ja se trebam ogoliti pred Bogom- odložiti svoje maske, odložiti svoje strahove, odložiti svoje sebičnosti, svoje nesigurnosti i brige. Ako prijestolje Božje nije pravo mjesto gdje ćeš to odložiti, onda ne znam što jest. Često uđemo u molitvu i cijelo vrijeme opisujemo Bogu svoje probleme, a svoj pogled uopće ne uzdignemo prema Bogu. Pred Bogom naše maske i laži nemaju smisla.

Molitva pohvale nije nužno vezano uz pjevanje. Nije svatko glazbeni tip. Ovakav oblik molitve možemo činiti na više načina. Prvo u sakramentima i liturgijskim obrascima Crkve, a onda i usmenom molitvom, spontanom molitvom, kroz glazbu, kroz umjetnost, kroz Časoslov, psalme, također postoje već formulirane molitve i litanije slavljenja itd. Želio bi ponuditi jedan oblik koji je svakome dostupan:

PRIJE SLAVLJENJA – Prvo se smiriti  pred Gospodinom, posvijestiti sebi Njegovu prisutnost.

Ovo se može primijeniti prije slavljenja, može između pjesama slavljenja i adoracija na kraju slavljenja.

Prvo krenuti sa zahvaljivanjem. (ne zahvaljujemo na način kao na kraju molitvenog susreta nego ZAHVALJIVATI BOGU ZA ONO  ŠTO ON JEST. Uvijek imamo razloga zahvaljivati Bogu. Toliko je toga. Samo zahvaljuj. Zahvaljivanje otvara Božje Srce. “Tebi nije naša hvala potrebna, ali je tvoj dar što smo ti zahvalni; po našim hvalospjevima ti ne bivaš veći nego mi stječemo milost spasenja.” (Opće Predslovlje IV, Rimski misal).

Zatim prelazimo na pohvale. Zamisli da Isus stoji ispred tebe i pita te isto pitanje kao što je pitao i apostole: što ti kažeš, tko sam ja? tko sam ja za tebe? Govori mu.

I zatim slijedi ADORACIJA. Što je to zapravo? To je zapravo boravak u Njegovoj prisutnosti. Šutnja je krajnji cilj toga. To je nebeska liturgija, prebivanje u Božjoj svetosti. Neizreciva Božja osobina je da je on potpuno svet! To je razdoblje prebivanja. Ako mi prebivamo u Božjoj svetosti, nemoguće je da ta svetost nema nekakav utjecaj na nas. Mislim da je baš to bila tajna svetaca: oni su naučili prebivati u Božjoj prisutnosti u svemu što su radili. Prebivali su u Božjoj svetosti u svakodnevnim poslovima. I ta Božja svetost imala je utjecaja njihove živote. To je kao kad smo izloženi suncu. Sunce ima utjecaj na našu kožu, tako da svi prepoznaju da smo bili izloženi suncu. Jednako je s Božjom svetosti, prebivanje u njoj ima utjecaj na naše živote. Mijenja nas, ozdravlja, posvećuje.

 • Pjesma Duhu Svetom zadnja
 • Zaziv Duha Svetoga
 • Molitva u jezicima
 • Osluškivanje Duha Svetoga u srcu po karizmi proroštva u obliku ohrabrenja, opomene i utjehe
 • ili molitva u jezicima uz tumačenje iza ovog dijela molitve slijedi kratka šutnja i pribiranje riječi u srcu iz kojih će se poslije roditi molitva pohvale ili zahvale Bogu Ocu, Bogu Sinu Bogu Duhu Svetom ili Mariji,za ono što je obećao po proroštvu, na način što u tom trenutku osoba osjećaju u svom srcu. Kazati Bogu tko je Bog u tom trenutku za nju ili njega, kazati naglas što osjeća u svom srcu,…
 • KATEHEZA – PREDANVANJE (Kratko uvjek kao poticaj zajednici za duhovni rast max 30 minuta)

 

DRUGI DIO

Drugi dio molitve neka bude različit od susreta do susreta , evo nekoliko primjera ovog dijela molitve.

 • Biblijsko čitanje i pouka
 • Kratka šutnja, odjek pouke, molitva nadahnuta poukom
 • Za zrelije zajednice: unutarnja molitva – klanjanje u duhu
 • Razmatranje biblijskog teksta uz vođenu kontemplaciju ili meditaciju
 • Čitanje teksta na glas, zatim razmatranje teksta uz šutnju podjela u grupe podijeliti svoje razmatranje s drugima u grupi nakon toga voditelj grupe govori odjek pouke. Razmatranje biblijskog teksta a nakon toga molitva nadahnuta tekstom iz razmatranog dijela teksta.
 • ZAGOVORNIČKA MOLITVA: Izricanje molitve naglas, za razne potrebe, molitvu možemo upućivati Bogu, BD Mariji ili po zagovoru svetaca, uvijek tu trebaju biti molitve za: (za Crkvu papu, biskupe, svećenike, redovnike, laike, zvanja, katolički karizmatski pokret, za voditelje naše zajednice, za sve članove zajednice, za naše obitelji, za naš kraj gdje živimo, za sve obitelji koje nemaju mir i ljubav, aktualna zbivanja, za spasenje svijeta, za sve koji trpe, za osobne potrebe i potrebe zajednice, … Može se iza izmoliti desetak Gospine krunice, ili neke druge krunice ili neka kratka krunica….
 • MOLITVA BLAGOSLIVLJANJA umjesto zagovorničke molitve blagoslivljamo a ne prosimo. (Npr. Isuse blagoslovi Crkvu, Isuse blagoslovi naš grad, Isuse blagoslovi članove ove zajednice,….
 • Ako ima neka molitva ili pobožnost proizašla iz zajednice
 • KRUNICADesetak krunice ili neka krtka Krunica (Rastimo u Gospodinu, Pobjede, Milosđa, Srcu Isusovu, 7 očenaša, Mala krunica Duhu Svetom, Kratka krunica Duhu Svetom…)
 • IZMJENA ISUSTAVA – SVJEDOČANSTVA, osvrt na protekli tjedan (Neko svjedočanstvo iz života gdje je Bog djelovao, pomagao, oslobodio, spoznao Boga,.. ili svjedočanstvo kao osvrt na protekli tjedan  na protekli molitveni susret – kako nas je Bog vodio kroz protekli tjedan i gdje smo vidjeli njegovu prisutnost kroz protekli tjedan, nekakva izmjena iskustava, među članovima zajednice za duhovni rast…) A tko zataji mene pred ljudima, toga ću i ja zatajiti pred Ocem svojim na nebesima. (Mt 10,33)
 • ZAHVALA (Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. (Fil 4,6)) Zahvaliti za primljene milosti danas, na susretu ili u životu, zahvaliti na susretu s Gospodinom,…
 • BLAGOLSOV I ZAVRŠNA PJESMA
 • OGLASI – INFORMACIJE
 • Nakon susreta se preporuča se kratko druženje ili agape.