Gospina krunica

RADOSNA OTAJSTVA

Vjerovanje
Oče naš
Zdravo Marijo (Koji neka nam umnoži vjeru)
Zdravo Marijo (koji neka nam učvrsti ufanje)
Zdravo Marijo (koji neka nam usavrši ljubav)
Slava Ocu

1. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koga si Djevice po Duhu Svetom začela)
SLAVA OCU

2. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koga si Djevice Elizabeti u pohode nosila)
SLAVA OCU

3. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koga si Djevice rodila)
SLAVA OCU

4. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koga si Djevice u hramu prikazala)
SLAVA OCU

5. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koga si Djevice u hramu našla)
SLAVA OCU

DRUGI NAČIN KRUNICE RADOSNIH OTAJSTVA

1. Otajstvo
1.. koji te je svim milostima obdario
2.. čije ti je rođenje anđeo navijestio.
3.. kojega si začela po Duhom Svetim.
4.. koji je došao vršiti volju Očevu.
5.. koji je Riječ Božja tijelom
6.. Emanuel koji se nastanio među nama.
7.. koji je Sin Trojedinoga Boga.
8.. koji je Sin plodne Djevice.
9.. koji je Sin Službenice Gospodnje.
10..čijemu kraljevstvu neće biti kraja

2. Otajstvo
1.. kojega si Elizabeti u pohode nosila.
2.. koji je obradovao svoga preteču.
3.. kojega je nazočnost osjetio Ivan Krstitelj.
4.. kojemu si ti bila prva glasnica.
5.. koji te je preko Elizabete blaženom proglasio.
6.. koji je bio uzrok tvoje radosti.
7.. koji uzvisi neznatne.
8.. koji ti velike stvari učini.
9.. koji je davna obećanja ostvario.
10..koji je milosrđe narodu svome iskazao.

3. Otajstvo
1.. za kojega nije bilo mjesta u svratištu.
2.. kojega si u noći u Betlehemu rodila.
3.. kojega si u jasle u špilji položila.
4.. kojemu si se s Josipom zajedno klanjala.
5.. kojemu su anđeli u božićnoj noći pjevali.
6.. kojega su pastiri prvi od ljudi pohodili.
7.. kojem su se mudraci s Istoka poklonili.
8.. koji je otkupio narod svoj od grijeha njegovih.
9.. koji je Emanuel Bog-s-nama.
10.. koji nas je sinovima Božjim učinio

4. Otajstvo
1. .. kojega si Bogu u hramu prikazala.
2. .. koji je kao Spasitelj starca Šimuna obradovao.
3. .. kojega je starac Šimun na ruke uzeo.
4. .. koji je Svjetlo na prosvjetljenje naroda.
5. …koji je slava Izraelova.
6. .. koji je znak kojemu će se protiviti.
7. .. koji je Svjetlo koje će tamu raspršiti.
8. .. čija ce Muka mačem boli dušu tvoju probosti.
9. .. o kojemu je proročica Ana govorila.
10.. kojega su svi narodi očekivali.

5. Otajstvo
1…. koji je s tobom u Nazaretu živio.
2….. koji je bio mudrošću ispunjen.
3…. koji je vršiti volju Očevu došao.
4…. kojega si u Jeruzalemu izgubila.
5. …kojega si s Josipom zabrinuta tražila.
6. …koji je sjedio među učiteljima, slušao ih i pitao.
7…. koji je u kući Očevoj biti morao.
8…. koji je tebi i Josipu poslušan bio.
9…. koji je svagdanje poslove radio.
10.. koji je naše trude posvetiti došao.

 

OTAJSTVA SVJETLA

Krunica je po svojoj naravi kontemplativna molitva koja najbolje djeluje kada se moli pojedinačno ili zajednički. U moljenju krunice počinjemo od razmatranja da bismo došli do jednostavna mirovanja u Bogu. Možda tijekom molitve osjećamo kako nas nešto iznutra vuče da se smirimo u Gospinoj prisutnosti dok razmatramo otajstva – osjećaj Božje blizine i Gospine prisutnosti, to je „mirovanje u Bogu“.

Neka nas prema Isusu kroz ova otajstva krunice vodi Blažena Djevica Marija Puna milosti. Uđimo u kontemplaciju otajstva Svjetla tj. Isusovog javnog djelovanja u svijetu. Budimo s Isusom i Marijom na Isusovom krštenju na Jordanu, zatim budimo s njima na svadbi u Kani, na gori Taboru,…

Otajstva Svjetla se mole četvrtkom

OTAJSTVA SVIJETLA

Vjerovanje
Oče naš
Zdravo Marijo (Koji neka nam umnoži vjeru)
Zdravo MArijo (koji neka nam učvrsti ufanje)
Zdravo Marijo (koji neka nam usavrši ljubav)
Slava Ocu

1. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je na rijeci Jordanu kršten bio)
SLAVA OCU

2. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji nam se na svadbi u Kani objavio)
SLAVA OCU

3. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji nam je kraljevslvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao)
SLAVA OCU

4. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio)
SLAVA OCU

5. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji nam se u otajstvu euharistije darovao)
SLAVA OCU

 KRUNICA OTAJSTVA SVJETLA NA DRUGI NAČIN

1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio  svojim ljubljenim Sinom.

2. U drugom otajslvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin  nas Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.

3. U trećem otajslvu svje­tla ramatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.

4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.

5. U petom otajstvu svjetla ramatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio euharistiju u kojoj nas hrani svojim tijelom i krvlju pod prilikama kruha i vina.

 KRUNICA OTAJSTVA SVJETLA NA TREĆI NAČIN

1. Koji je u krštenju svjetlom Očevim obasjan bio.
2. Koji je u Kani Galilejskoj ljude svjetlom radosti i vjere obdario.
3. Koji je svjetlo Božjega kraljevstva i naviještao.
4. Koji se, preobražen, u nebeskom svjetlu očitovao.
5. Koji je u kruhu i vinu svjetlom ljubavi postao.

KRUNICA OTAJSTVA SVJETLA NA ČETVRTI NAČIN

1) OTAJSTVO – Krštenje na Jordanu
1. … kojega je Ivan kao jačega od sebe navjestio
2. … koji se na Ivanovo propovjedanje pojavio
3. … koji je, da ga Ivan krsti, na Jordan došao
4. … koji se na Ivanovo odvraćanje nije povukao
5. … koji je volju Božju došao ispuniti
6. … koji je nakon krštenja iz vode izišao
7. … nad kojim se nebesa iznenada otvoriše
8. … nad kojega se Duh Sveti kao golub spustio
9. … kojega glas s neba Sinom ljubljenim priznade
10. .. koji će Duhom Svetim i ognjem krstiti

2) OTAJSTVO – Samoobjavljenje u Kani
1. … čija majka na svadbi u Kani Galilejsoj bijaše
2. … koji na svadbu s učenicima pozvan bijaše
3. … kojega je majka upozorila da vina nemaju
4. … koji je rekao da njegov čas još nije došao
5. … koji je zapovjedio neka posude vodom napune
6. … koji je vodu u vino pretvorio
7. … koji je vino ravnatelju stola odnijeti naredio
8. … koji je, na Marijin zagovor, svoja čudesa počeo
9. … koji je čudom u Kani slavu svoju objavio
1o… u kojega tako učenici njegvoi povjerovaše

3) OTAJSTVO – Navještaj Kraljevstva
1. … koji je Radosnu vijest propovijedati došao
2. … koji je dolazak kraljevsta Božjega navjestio
3. … koji je kraljevstvo u prispodobama prikazivao
4. … koji je na obraćenje i vjeru u Evanjđelje pozvao
5. … kojemu su bolesne da ih ozdravi donosili
6. … do kojega, zbog mnoštva, dolaziti nisu mogli
7. … koji je vjeru onih koji su mu pristupali gledao
8. … koji je grijehe s pouzdanjem obraćanima opraštao
9. … koji grijehe i nama u sakramentu oprašta
10… koji službu milosrđa u svojoj Crkvi nastavlja

4) OTAJSTVO – Preobraženje na gori
1. … koji je Petra, Jakova i Ivana na goru izveo
2. … koji se pred učenicima preobrazio dok se molio
3. … čije je lice kao sunce sjajilo
4. … čije haljine kao svjetlo bjele postadoše
5. … koj je u zanosu s Mojsijem i Ilijom razgovarao
6. … koji je učenike za boravak u društvu s njime zanio
7. … kojega je zajedno s učenicima svjetao oblak prekrio
8. … kojega je Otac Sinom svojim, Ljubljenim priznao
9. … kojega je Otac učenicima slušati naredio
10… koji je učenike da se ne boje ohrabrio

5) OTAJSTVO – Ustanovljenje Euharistije
1. … koji je uoči muke s Dvanestoricom zajedno blagovao
2. … koji je svojima oprao noge i zapovjed im ljubavi dao
3. … koji je učenicima kruh da jedu razdjelio
4. … koji je za kruh: “Ovo je moje tijelo” rekao
5. … koji je uzeo kalež, zahvalio i učenicima neka piju dao
6. … koji je za vino u kaležu: “Ovo je moja krv” rekao
7. … koji se u znakovima kruha i vina Ocu iljudima predao
8. … koji je to njemu na spomen činiti naredio
9. … koji nam je Euharistiju za hranu ostavio
10… koji nam je Euharistijom svoju ljubav do kraja svjedoči.

 

ŽALOSNA OTAJSTVA

Krunica uvodi čovjeka u misterij nedokučivog milosrđa Božjega prema čovjeku grešniku; poziva na pokajanje; potiče na nadu i otkriva konačni smisao čovjeka u ljubavi i radosti Presvetog Trojstva.

Neka nas prema Isusu kroz ova otajstva krunice vodi Blažena Djevica Marija koja je Puna milosti. Uđimo u kontemplaciju otajstava Isusove Muke, razapinjanja na križu i budimo s Marijom na Kalvariji ispod križa, i kod Isusovog umiranja na križu.

 Žalosna se otajstva krunica mole utorkom, petkom i u Velikom tjednu

Vjerovanje
Oče naš
Zdravo Marijo (Koji neka nam umnoži vjeru)
Zdravo Marijo (koji neka nam učvrsti ufanje)
Zdravo Marijo (koji neka nam usavrši ljubav)
Slava Ocu

1. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji se za nas krvavim znojem znojio)
SLAVA OCU

2. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je za nas bio bičevan)
SLAVA OCU

3. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je za nas trnjem okrunjen bio)
SLAVA OCU

4. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je za nas teški križ nosio)
SLAVA OCU

5. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je radi nas raspet bio)
SLAVA OCU

 

DRUGI NAČIN KRUNICE ŽALOSNIH OTAJSTVA

1. OTAJSTVO Isusova smrtna borba

1…. koji je ustrajno u Maslinskom vrtu molio.
2…. koji i nas poziva da bdijemo i molimo.
3…. koji se pred skorom smrću žalostio.
4…. koji je veliku smrtnu bol osjećao.
5….. koji je osamljenost i napuštenost iskusio.
6….. koji je, zbog toga sto su ga prijatelji ostavili, trpio.
7…. koji se krvavim znojem znojio.
8…. kojega je u smrtnoj borbi anđeo tješio.
9…. koji je volji Očevoj predan bio.
10…. koji se dragovoljno neprijateljima predao.

2. OTAJSTVO Isusa bičuju

1…. kojega su pred sud izveli.
2…. kojega su krivo optuživali.
3…. kojega su nevinim proglasili.
4…. koji je za nas bičevan bio.
5…. koji je za nas krv svoju prolio.
6…. koji je uz kameni stup privezan bio.
7…. koji je po muci svijet s Ocem izmirio.
8…. koji je zbog nas kalež boli ispio.
9…. koji je Čovekom boli postao.
10…koji je zbog naših grijeha mučen bio.

3. OTAJSTVO Isus okrunjen

1…. koji je Kraljem proglašen.
2…. koji je purpurnim plaštem ogrnut.
3…. koji je trnovom krunom okrunjen.
4…. kojemu u desnicu trsku staviše.
5…. koji je izrugivanju izložen bio.
6…. koji je Žrtva pomirnica za grijehe naše postao.
7…. kojemu je lice popljuvano bilo.
8…. koji je trskom po glavi udaran.
9…. koji je bol podnio da bismo mi ozdravili.
10…. koji je po muci i križu krunu slave postigao.

4. OTAJSTVO Isus nosi križ

1…. kojega njegov narod nije primio.
2…. koji je na smrt na križu osuđen bio.
3…. koji je svoj križ s ljubavlju prihvatio.
4…. koji je svoj križ strpljivo nosio.
5….. kojega si ti susrela i ohrabrila.
6…. kojemu si ti preko Šimuna Cirenca pomagala.
7…. koji je tebe u jeruzalemskim ženama tješio.
8….. koji je tegobu naših grijeha na križ ponio.
9…. koji je kao janje na klanje odveden.
10…. koji je po svome svetom križu svijet otkupio.

5. OTAJSTVO Isus umire na križu

1…. koji je poput zločinca raspet bio.
2…. koji je između dvojice razbojnika visio.
3…. koji je i za svoje neprijatelje molio.
4…. koji je za ubojice oproštenje od Oca tražio.
5…. koji je raj dobrom razbojniku obećao.
6…. koji nam je tebe za Majku darovao.
7…. koji je u smrtnim bolima zapomagao.
8…. koji se od Oca napuštenim osjetio.
9…. koji je Ocu duh na smrti predao.
10…. kojemu je Srce kopljem probodeno.

SLAVNA OTAJSTVA KRUNICE

Krunica  je  evanđeoska  molitva,  jer  iz  evanđelja  crpi  predmet  otajstava  i  poglavito svoje oblike.   Nadahnjuje   se  na  evanđelju  i  nudi  vjernicima  cijeli  misterij  Isusova života  od otajstva začeća  Isusova,  preko  čudesa  i propovijedanja,  pa  sve  do  njegove smrti, uskrsnuća  i  uzašašća. Po  svojoj  prirodi  molitva  krunice  zahtijeva smireni  ritam  i misaoni  element  kršćanske meditacije, što  u  molitelja  pospješuje  razmatranje  otajstava Gospodinova  života, kako  ih  je moguće  spoznati  kroz  srce  One  koja  je  bila  najbliža Gospodinu.  Kroz ova otajstva krunice vodi nas Blažena Djevica Marija Puna milosti. Uđimo u otajstva Isuova Uskrsnuća, Uzašaća na nebo budimo zajedno u kontemplaciji s apostolima i Marijom kod izlijevanja Duha Svetoga.

Slavna otajstva krunice se mole srijedom, nedjeljom i kroz uskrsno vrijeme.

Vjerovanje

Oče naš
Zdravo Marijo (Koji neka nam umnoži vjeru)
Zdravo MArijo (koji neka nam učvrsti ufanje)
Zdravo Marijo (koji neka nam usavrši ljubav)
Slava Ocu

1. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je od mrtvih Uskrsnuo)
SLAVA OCU

2. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je na nebo uzašao)
SLAVA OCU

3. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je Duha Svetoga poslao)
SLAVA OCU

4. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je tebe Djevice na nebo uznio)
SLAVA OCU

5. DESETAK
OČE NAŠ
10 X ZDRAVO MARIJO (Koji je tebe Djevice na nebu okrunio)
SLAVA OCU

 

KRUNICA SLAVNA OTAJSTVA NA DRUGI NAČIN

1. Isus koji je od mrtvih uskrsnuo! Ti si Isuse treći dan nakon smrti uskrsnuo. Apostoli koji su te vidjeli uskrsloga dali su život za obranu ove istine. I ja vjerujem da život ne završava smrću. Daj mi milost da sačuvam srce čistim i ispravnim, kao što je tvoje, te da slijedim tvoj put koji se završava uskrsnućem i životom vječnim.

2. Isus koji je na nebo uzašao Isuse! Nekoliko dana nakon uskrsnuća si uzašao na nebo. I mi želimo uzaći živeći prema našim idealima, ali ne možemo bez tvoje pomoći. Daj nam tvoju snagu kako bi u našem srcu svakim danom sve više rasli darovi koje je Bog zasijao u naša srca.

3. Isus koji je Duha Svetoga poslao Marijo! Dok si razgovarala s Apostolima u Cenakulu, Duh Sveti ih je preobrazio. Puni hrabrosti, pohrlili su upaliti svijet Kristovom porukom. Dok molimo krunicu, i ti moli s nama i traži Duha Svetoga. Nauči svu djecu našega vremena moliti i živjeti krunicu kako bi se ostvarili novi Duhovi koji će preobraziti svijet.

4. Isus koji je tebe, Djevice,na nebo uzeo Marijo! Bog te uzeo na Nebo dušom i tijelom i dao ti je zadatak da nas dovedeš Isusu, da nas vodiš i štitiš. Majko, darujem ti svoje srce. Želim živjeti ujedinjen s tobom i u savezu s tobom. Neka tvoje srce bude moje sklonište i put koji me vodi Bogu.

5. Isus koji je tebe, Djevice,na nebu okrunio Marijo! Želimo slijediti put koji, u otajstvima krunice, vidimo da ti prolaziš, hodajući životom snažni, dostojni, jednostavni i velikodušni, šireći ljubav, mir i radost. Krunimo te kraljicom naših srdaca kako bismo te zamolili da nas vodiš i preobraziš.