JOSIP BILANDŽIJA NOVI MEĐUNARODNI PREDSTAVNIK MLADIH PRI CHARISU

1. NAJNOVIJE 2, AKTUALNO

Na prvoj općoj skupštini Međunarodne službe Katoličke karizmatske obnove (CHARIS) održanoj od 29. do 31. listopada u Rimu Hrvat Josip Bilandžija izabran za predstavnika mladih u Međunarodnom vijeću, objavljeno je na facebook stranici zajednice Nanovo rođeni.

Skupština je održana prvi put nakon što je papa Franjo ustanovio CHARIS 2019. godine, kao krovnu organizaciju koja služi Katoličkoj karizmatskoj Obnovi u Duhu Svetom u svijetu (KKODS). Prvo Međunarodno vijeće CHARIS-a, koje čini 18 predstavnika iz cijeloga svijeta zajedno s moderatorom, izabrao je Dikasterij za laike, vjeru i obitelj kako bi uspostavili i pokrenuli rad ovog mladog tijela.

Posljednjeg dana susreta održani su i izbori za članove Međunarodnog vijeća, na kojima je među 18 predstavnika izabran i jedan predstavnik Hrvatske. Za predstavnika mladih u Vijeću izabran je Josip Bilandžija.

Josip Bilandžija, osim što je novoizabrani član Međunarodnog vijeća CHARIS-a, obnaša funkciju zamjenika voditelja zajednice Nanovo rođeni te je savjetnik vijeća nacionalne koordinacije Katoličke karizmatske Obnove u Duhu Svetome Hrvatske.

Općoj skupštini nazočili su nacionalni koordinatori CHARIS Nacionalnih službi zajedništva iz cijeloga svijeta, sveukupno stotinjak predstavnika.

Cilj susreta bio je predstaviti dosadašnji rad Međunarodnog vijeća te u duhu zajedništva i bratstva izabrati nove članove Međunarodnog vijeća i njegovog moderatora. Susret je također bio značajan jer je bio posljednji susret kardinala Rainera Cantalemesse kao duhovnog asistenta CHARIS-a, s predstavnicima karizmatske Obnove jer se nakon ovoga susreta povlači s te pozicije zbog poodmakle dobi.

Izvor: IKA