Služba evangelizacije srca smjernice za Unbound

Služba UNBOUND

 

Nacionalna služba zajedništva Katoličke Karizmatske Obnove u Duhu Svetom Hrvatske SLUŽBA EVANGELIZACIJE SRCA SMJERNICE ZA SLUŽBU UNBOUND

Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene,… (Lk 4, 8) Zagreb Hrvatska

SADRŽAJ

Uvod/ O Unboundu / Osnivanje Unbound službe/ Edukacija / Kako odabrati članove službe? / Prije molitve / Upotreba Unbound imena / Širenje Unbounda/ Pastoralna poslušnost / Završne riječi

1. Uvod Kao odgovor na sve veće zanimanje zajednica i pojedinaca, te održanu Unbound konferenciju u Međugorju godine, Nacionalna služba zajedništva Katoličke Karizmatske Obnove u Duhu Svetom Hrvatske donosi smjernice kako bi očuvala integritet Unbound službe i razjasnila određene parametre koji se tiču Unbound službe u Hrvatskoj. Smjernice su namijenjene članovima Nacionalne službe zajedništva Katoličke Karizmatske Obnove u Duhu Svetom Hrvatske, zajednicama koje žele osnovati Unbound službu, te onima koju istu već obnašaju. Cilj im je očuvati čistoću i izvornost navedenog modela, te pridonijeti njegovom daljem razvitku u Hrvatskoj. Ovim smjernicama vas potičemo na još dublju predanost službi na koju ste pozvani, na postojan rast i učenje, a prije svega na poniznost i vodstvo Duha Svetoga u služenju drugima.

2. O Unboundu
Sloboda je ključan pojam za cijelo čovječanstvo, kako govore Gal 5, 1, Za slobodu nas Krist oslobodi. Kroz naše zajedništvo sa Kristom obnovljeni smo za pravu slobodu. Gospodin je Duh; a gdje je Gospodnji Duh, ondje je i sloboda (2 Kor 3, 17) Sloboda je život u Sinu Božjem. Krist je prevladao svaku laž i prijevaru u koju smo vjerovali o Ocu koji nas je uvijek volio, koji je uvijek prisutan, koji nas uvijek blagoslivlja. Neprijatelj koji je došao da ukrade, ubije i uništi (Iv 10, 10), predstavlja suprotnost Ocu. On je otac laži (Iv 8, 44). Oslobođenje se događa kada prepoznamo i maknemo snagu laži kako bi mogli čuti glas Oca koji nam uvijek govori iz naših dubina. Upoznati i znati Oca po Sinu mjesto je najveće slobode, to je mjesto gdje čovječanstvo ozdravlja. Unbound knjiga (Oslobođeni Praktični vodič za oslobođenje, Neal Lozano, Magnum Opus, Zagreb, 2011.) uči nas kako slušati i djelovati po Pet ključeva (Five keys), dok tražimo veću i dublju slobodu za nas osobno i dok pomažemo drugima da učine isto. Svaki ključ predstavlja Biblijski temelj i smjernicu koja nas vodi u dublju slobodu. Pet ključeva čine: 1 The Five Keys A Brief Summary (2004. Heart of the Father Ministries) 3

1. Pokajanje i vjera
Nema veće slobode nego prihvatiti milost krštenja, okrenuti se od grijeha prema Kristu, on je naš osloboditelj. Prvi ključ uključuje naše pokajanje i obraćenje (grč. metanoia promijeniti um, okrenuti se, obratiti), dok se skriveni grijesi našeg srca otkrivaju.

2. Opraštanje
Ako želimo nasljedovati Krista, moramo oprostiti od srca. Mnogi ljudi znaju da trebaju oprostiti, ali nisu uspjeli doći do snage opraštanja koju imaju u Kristu. Dok opraštamo u ime Isusa od kojeg dolazi snaga oprosta, neopraštanje gubi moć.

3. Odricanje
Svakog Uskrsa katolici obnavljaju svoje krsne zavjete i odriču se Sotone i svih djela njegovih. Odricanje je proglašavanje da više nisam u dogovoru s lažima koje su bile u mom srcu i mojim mislima. Specifično i poimenično odricanje naših neprijatelja donosi nam slobodu i pobjedu. Primjer: U ime Isusovo odričem se odbačenosti, u ime Isusovo odričem se ljutnje. U ime Isusovo odričem se laži da ne vrijedim.

4. Autoritet
Kada je Bog rekao Mojsiju, Bit ću neprijatelj tvojim neprijateljima (Izl 23, 22), mislio je da će se boriti zajedno s Mojsijem. Mojsije je imao Božji autoritet. U Isusu i mi imamo autoritet nad našim neprijateljima koji nas žele uništiti. Možemo se zauzeti za sebe i kroz pokajanje i vjeru, opraštanje i odricanje, te proglasiti istinu i njihov poraz izgovarajući: U ime Isusovo zapovijedam svakom duhu kojeg sam se odrekao (ili kojeg se osoba odrekla) da me napusti istog časa.

5. Očev blagoslov
Hebrejsko značenje blagoslova znači govoriti riječi koje osnažuju osobu za prosperitet i uspjeh. Blagoslov je riječ koja daje mir i život. Riječi nose duhovnu snagu. Svaki blagoslov koji je Otac izgovorio Isusu je također i naš. Otac nam otkriva tko smo dok dolazimo pred njega u Sinu. Ono što smo čeznuli čuti cijeli naš život, već je izgovoreno. Biti slobodan znači da su sve prepreke koje su priječile da iskusimo Njegovu ljubav, maknute, i da Očeva ljubav za nas postaje stvarna.

Unbound je nekonfrontacijski model za ozdravljenje i oslobođenje u kojem je fokus u potpunosti na osobu. To je model molitve i evangelizacije kojem je cilj dovesti osobu Ocu. Jedina mjera uspješnosti navedenog modela je odgovor na pitanje je li se osoba za koju se moli osjećala voljenom i prihvaćenom.

Osnivanje Unbound službe Edukacija
Pri osnivanju ili vođenju već postojeće Unbound službe posebnu pozornost skrećemo na edukaciju. Ona je ključna kako bi služba zadržala integritet i čistoću izvornog Unbound modela, te kako bi svaka osoba koja se služi ovim modelom imala duboko razumijevanje i shvaćanje što je Unbound i znala kako ispravno i odgovorno služiti.

Svaka služba dužna je i odgovorna služiti se sljedećim resursima:
Obvezna literatura: Oslobođeni Praktični vodič za oslobođenje, Neal Lozano, Magnum Opus, Zagreb, Služba oslobođeni, Neal Lozano, Matthew Lozano, Magnum Opus, Zagreb,
Preporučena literatura: Oduprijeti se đavlu, Neal Lozano, Magnum Opus Zagreb, Osim navedenih referenci, Nacionalna služba zajedništva Katoličke Karizmatske Obnove u Duhu Svetom Hrvatske posjeduje i materijale na hrvatskom jeziku: Fredom in Christ Conference DVD Unbound Freedom in Christ Workbook Unbound Basic Ministry Training DVD Video Series Unbound Basic Ministry Traning Workbook Unbound Advanced Ministry Training DVD Video Series 2 Developing an Unbound Ministry (2004. Heart of the Father Ministries)

Unbound Advanced Ministry Training Workbook Snažno vam ih preporučamo kako bi vaša služba rasla i dobila još dublji uvid i učenje u Unbound. Osim navedene literature omogućeni su i sljedeći resursi:
. Popis povezanih duhova
. Laži za odricanje
. Obrazac prije molitve

Službena stranica Heart of The Father Ministries od kojega i polazi Unbound je: Kako odabrati članove službe? Prije svega, tražiti ljude koji razumiju Unbound. Mnogi koji žele služiti po Unboundu mogu ga gledati kroz svoja prijašnja iskustva i znanja, što znači da mogu doći s iskustvom druge vrste molitve, modela ili vještina i karizmi. Potrebni su ljudi koji su spremni služiti po Unbound modelu i samo Unbound modelu. Druge vrste pristupa i modela mogu koristiti izvan Unbounda ali tražite osobe koje su se složile s ovim modelom i kojeg će se držati pri služenju u vašoj Unbound službi. Pozvati osobe koje su zrele i koje znaju biti diskretne. Osobe koje dolaze na molitvu često iznose duboke boli, stvari kojih se srame, često i stvari koje nikada nikome nisu rekli. Osoba koja moli mora biti spremna slušati s velikim suosjećanjem, ljubavi i nikada ne osuđivati i šokirati se na priče drugih. Moramo imati veliko povjerenje u ljude u službi da nikada neće iznositi stvari koje su čuli jer su povjerenje i diskrecija okosnice ove službe. Potrebne su osobe koje su pune vjere i koje vjeruju da je Bog taj koji ozdravlja, a ne voditelj molitve. I najvažnije, tražiti osobe koje su ponizne i koje se ne oslanjaju na svoje karizme ili pomazanje koje nose već prvenstveno na Gospodina. Samples of Related Spirits (2004. Heart of the Father Ministries), Lies to Renounce (2004. Heart of the Father Ministries), Pre-Ministry Letter (2004. Heart of the Father Ministries).

Tražiti osobe: Koje su educirane ili su voljne educirati se za Unbound Koje su voljne raditi isključivo po Unbound modelu bez dodataka Zrele i diskretne, Pune vjere, Ponizne

Prije molitve
Prije same molitve imati na umu kako je primarni cilj da se osoba osjeća voljenom i prihvaćenom. Sekundarni cilj je provesti osobu kroz Pet ključeva. Osobe koje sudjeluju u molitvi nisu zadužene za slobodu osobe, to je u Božjim rukama. Osoba koja sudjeluje u Unbound službi obvezna je: Imati osoban odnos s Bogom i ozbiljnost na svom duhovnom putu Pročitati knjige navedene gore u Poglavlju.

Edukacija, stavka Obvezna literatura i prisustvovati na edukaciji (Pod edukaciju spada službena edukacija organizirana od strane Nacionalne službe zajedništva Katoličke Karizmatske Obnove u Duhu Svetom Hrvatske ili gledanje DVD materijala Freedom in Christ conference i Unbound Basic Ministry Training DVD Video Series) Biti upoznata s povezanim duhovima i ulazima Po mogućnosti sudjelovati na Unbound molitvi kao zagovornik jednom ili više puta Biti diskretna i poštovati povjerljivost Koristiti samo Unbound model za vrijeme molitve Primiti Unbound molitvu (nije obavezno, ali je preporuka) Imati povjerenje u vodstvo Duha Svetog. Biti slobodna od očekivanja kako osoba mora biti slobodna na kraju molitve i razumjeti da je sloboda proces koji traje Imati sposobnost voljeti osobu bez osuđivanja i slušati u svjetlu Pet ključeva (Five Keys), Prayer Ministry Traning Outline (2004. Heart of the Father Ministries).

Osim navedenih stvari za osobe koje služe, prije molitve preporučamo da osobe koje dolaze na molitvu pročitaju knjigu Oslobođeni. Praktični vodič za oslobođenje, Neal Lozano, Magnum Opus, Zagreb, do stranice 122. (prvih sedam poglavlja knjige). Važno je da osobe koje dolaze na molitvu budu upućene o kakvoj se vrsti molitve radi, te što Unbound jest, a što nije. Knjiga će im pomoći kako bi još dublje spoznali područja zarobljenosti i spremni došli na molitvu. Navedena preporuka nalazi se i u obrascu iz Poglavlja 3. Obrazac prije molitve, koji se šalje osobama koje dolaze na molitvu. Obrazac sadrži osnovne informacije o molitvi, te kako se pripremiti za istu. Potičemo vas da ga koristite u vašoj službi kako bi što kvalitetnije pripremili osobe koje vam dolaze na molitvu.

Upotreba Unbound imena
Kako bi se očuvao integritet i čistoća Unbound modela, Heart of the Father Ministries zaštitio je ime Unbound autorskim pravima. Budući da postoji nebrojeno službi i modela koji koriste vlastiti pristup/model s dijelovima učenja Heart of the Father ministries, potrebno je razjasniti što je Unbound služba. Termini Unbound, Unbound služba i Pet Ključeva (Five keys) su imena koja identificiraju i označavaju model prema učenju Heart od the Father Ministries. Ukoliko koristite Unbound ime po učenju Heart of the Father Ministries i ukoliko ste u ispravnom odnosu s vašom zajednicom, duhovnikom, župom, itd., slobodni ste koristiti Unbound ime. Međutim ako koristite Unbound model u kombinaciji s drugim modelima i vrstama pristupa i molitve, molimo vas da vašu službu i/ili model nazovete drugačije, a ne Unbound, kako bi se vjerno i čisto prenosila poruka Unbounda, te kako isti ne bi bio krivo protumačen.

Ukoliko organizirate Unbound trening molimo vas da: Obavijestite Nacionalnu službu zajedništva Katoličke Karizmatske Obnove u Duhu Svetom Hrvatske kako bi zajedno mogli brinuti o čistoći, očuvanju i širenju Unbounda u Hrvatskoj.

Ukoliko dijelite materijale, da to budu službeni Unbound materijali spomenuti u Poglavlju 3, podnaslov Edukacija Na kraju vas još jednom molimo da se, zajedno s nama, trudite zadržati i širit izvorni i čisti Unbound u Hrvatskoj. Namjera nam nije zadržati ili usporiti pojedince i zajednice koji su pozvani na ovu službu, već Using The Unbound Name (2012. Heart of the Father Ministries) vas pozvati da dijelite poruku Unbounda sa poniznošću i da zajedno s nama budete oprezni da se Unbound širi u izvornom obliku bez dodataka i pogrešnog tumačenja i/ili predstavljanja.

Širenje Unbounda
Širenje Unbound-a predstavlja važan dio ove službe. Kako bi Unbound služio na izgradnju Crkve, moramo ga razvijati strpljivo i pustiti Boga da bude graditelj. Poučeni vlastitim iskustvom, ali i iskustvom Heart of the Father Ministries službe, širenje Unbounda preporuča se prema sljedećim koracima: Prije svega, potrebno je odabrati članove Unbound službe. Pri tom vas pozivamo na 3. Poglavlje ovih smjernica pod nazivom Osnivanje Unbound službe. Preporuča se da nakon završene edukacije, članovi službe mole jedni za druge uz povratne informacije, pohvale i kritike. Pozivamo vas da u ovom razdoblju potičete i ohrabrujete jedni druge. Da u konstruktivnim kritikama rastete u dubljem razumijevanju Pet ključeva, ali i dubljem razumijevanju drugih osoba. Prije svega jačate zajedništvo i u mudrosti razlučujete koje su osobe pozvane u ovu službu i na kojim mjestima. Sljedeći korak odnosi se na širenje i otvaranje prema vašoj zajednici. U sigurnom okruženju, članovi službe koju su primili i dali molitvu jedni drugima, sada mole za članove svoje zajednice. Kao i pri svakoj molitvi, želite potpunu pažnju posvetiti dugoj osobi i držati se Pet ključeva. Trudite se uvijek nakon molitve konstruktivno razgovarati, izmjenjivati iskustva. Svaka molitva novo je učenje koje nikada ne prestaje. Sastajte se sa svojom službom barem jednom mjesečno, razmjenjujte iskustva, dijelite ono što se naučili, neka to bude vrijeme za učenje, ali i duhovni rast. Pozivamo vas da službu ne skrivate i ne držite pod velom tajne. Služba je ovdje da služi pojedincima, zajednicama i, što je najvažnije, služi na izgradnju Crkve. U svakom od ovih koraka još vas jednom pozivamo na strpljivost i mudrost. Služba neće pobjeći, Bog će i dalje oslobađati i ozdravljati. Budite otvoreni njegovim poticajima i vodstvu Duha Svetoga jer kako kaže Psalam 1: On je kao drvo zasađeno kraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi. Tako će i vaša služba u svoje vrijeme, u vrijeme kada Bog odredi, donijeti plodove.

Za kraj, moramo biti svjesni ovisnosti o Duhu Svetom dok rastemo i formiramo službe. Jasno je da će se službe formirati na različite načine, ali ovaj model se bazira na iskustvu Heart of the Father Ministries, te na iskustvu voditelja iz Hrvatske. Svaka služba i svaka zajednica su jedinstveni, te vjerujemo da će se i vaša služba formirati na jedinstven način.

Pastoralna poslušnost Autentična duhovnost i djelovanje koji iskreno žele promicati evanđeoske vrijednosti u duhu crkvene tradicije trebaju se odlikovati kroz poniznost i poslušnosti Crkvi, odnosno autoritetima unutar vaše zajednice. Bilo da se radi o voditeljima ili duhovnicima. Svaki bi vjernik trebao biti poslušan svojim crkvenim autoritetima ovisno o području djelovanja. Ono što sveti pastiri, budući da predstavljaju Krista, izjave kao učitelji vjere ili odrede kao upravitelji Crkve, to vjernici, svjesni svoje odgovornosti, treba da slijede s kršćanskom poslušnošću. Pri osnivanju i vođenju Unbound službe pozivamo vas na poslušnost autoritetima, te mudro i strpljivo građenje Unbound službe u duhu poniznosti i poslušnosti. Ukoliko će vaša zajednica i/ili grupa djelovati i služiti unutar zajednice potrebna je dozvola i suglasnost voditelja i duhovnika zajednice. Za djelovanje unutar župe u kontekstu molitve za osobe koji nisu dio vaše zajednice, potrebna je suglasnost župnika. Budući da je Unbound prepoznat u svijetu od mnogih svećenika, župa i biskupa, te od istih ima preporuke, vjerujemo da će ispravnim i čistim pristupom ovom modelu i Hrvatska nastaviti milost koja djeluje u svijetu. Sudjelovanje u izgradnji Njegove Crkve ne može se postići bez poslušnosti autoritetima.

Završne riječi Želimo vas ohrabriti u vašem služenju Gospodinu prema Unboundu i potaknuti na stalni rast putem edukacija i svih dostupnih materijala koje imamo na raspolaganju. Vjerujemo da je Unbound ispravan put na koji smo pozvani, put koji nas zajedno vodi ka dubljoj slobodi Hrvatske. Nacionalna služba zajedništva Katoličke Karizmatske Obnove u Duhu Svetom Hrvatske vam želi pružiti svu potrebnu pomoć oko osnivanja i vođenja Unbound službe, stoga vas pozivamo da sva pitanja i Unbound svjedočanstva šaljete na te da zajedno podijelimo iskustva kako bi pomogli u širenju Unbounda u Hrvatskoj. Zahvaljujemo se i Heart of the Father Ministries na dopuštenju za prevođenje svih materijala, na savjetima i smjernicama na temelju kojih su i ove Smjernice napisane. Neka vas, vaše službe i vaše poslanje Gospodin obilno blagoslovi. Uzdaj se u Gospodina svim srcem! Ne oslanjaj se na svoju razboritost! Misli na njega na svim svojim putovima i on će ti ravnati staze. (Izr 3, 5-6)

Pripremio: Matej Živković uz članove Nacionalne službe zajedništva Katoličke Karizmatske Obnove u Duhu Svetom Hrvatske Zagreb 11