P. Sebastian Šujević o razlučivanju duhova

SVEĆENICI

Pater Sebastian Šujević govori o daru razlučivanja duhova. Predavanje je temeljeno na učenju sv. Ignacija Lojolskog, osnivača Družbe Isusove. Razlučivanje duhova je način da se osjete i prepoznaju različiti pokreti koji se izazivaju u duši. Dobri da ih prigrlimo, zli da ih odbacimo. p. Sebastijan će nam otkriti zašto razlučivati, šta se krije iz riječi razlučivatati?

POGLEDAJTE CIJELO PREDAVANJE