Biskup Palić slavio Svetu misu s karizmaticima

6. BISKUPI Susreti KKODS BIH

Sveto misno slavlje u prepunoj franjevačkoj crkvi Sv. Petra i Pavla u Mostaru za članove karizmatske molitvene zajednice Most Božje ljubavi, predvodio je biskup Mostarsko-duvanjski i Trebinjsko-mrkanski Petar Palić.

U propovijedi biskup Palić je naglasio važnost svjedočenja Isusa Krista u današnjem svijetu. Najprije se osvrnuo na evanđelje toga dana, kako kaže biskup, kao da je birano za ovu prigodu jer se govori o prorocima, zakonoznancima i karizmama odnosno darovima nakon čega je govorio o elementima autentične karizmatske obnove u krilu Katoličke Crkve.

“Papa Pavao VI prigodom prve međunarodne konferencije j1973 a kasnije i 1975 je izrekao i utro put, pravoj biti Karizmatske obnove. Tada je dao neke elemente koja ta obnova treba imati u sebi i ako ih nema, onda se doista ne može govoriti o onoj autentičnoj karizmatskoj obnovi u krilu katoličke crkve. Prije svega nakon te prve međunarodne konferencije 1973 godine papa Pavao VI će jasno reći da postoje neke odlike kojima se odlikuje ta Karizmatska obnova a to su:
– Smisao za duboku molitvu, kako osobnu tako i u skupinama
– Povratak kontemplaciji s naglaskom na slavljenje Boga
– Želja za osobnim i potpunim predanjem Kristu
– Otvorenost Duhu Svetom
– Ustrajno čitanje Pisma
– Velikodušno posvećenje služenja braći
– Spremnost služenja Crkvi
Duhovni se život prema papi Pavlu VI sastoji upravo u vršenju kreposti vjere, nade i ljubavi.” rekao je biskup Palić u propovjedi koju možete poslušati u cijelosti.
Cijelu propovijed poslušajte ispod: