KKODS BiH u molitvi s kardinalom Puljićem i Katoličkom crkvom u BiH

2, AKTUALNO

Katolička Karizmatska Obnova u Duhu Svetom Bosne i Hercegovine suosjeća s kardinalom Vinkom Puljićem i kao izraz duhovne blizine, a u vezi osude na njega povodom slavljenja Svete Mise u katedrali Srca Isusova u Sarajevu, za žrtve koje su pobijene bez suda na Bleiburgu.
Pozivamo sve članove KKODS BiH, kao i sve vjernike na trodnevnu molitvu (srijeda, četvrtak i petak) i post o kruhu i vodi u petak 15. svibnja, kao nakanu za našeg kardinala i Katoličku Crkvu u BiH.
Katolička Crkva u BiH ovih dana prolazi teške trenutke, jer je napadnuta samo zato što želi moliti u svom katoličkom objektu u Katedrali u Sarajevu za poginule žrtve hrvatskog naroda na Blajburgu.

KKODS BiH