Održana duhovna obnova pod nazivom Nova evangelizacija ”Učinit ću vas ribarima ljudi!”

1. NAJNOVIJE 2, AKTUALNO

”Učinit ću vas ribarima ljudi!” tema je vodilja duhovne obnove, koja se održala u župi sv. Franje Asiškog Dobrinja Sarajevo.

Program u župnoj crkvi koji se odvijao od 25. do 27.3. se sastojao od molitve krunice, Mise, klanjanja Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu kao i predavanju i svjedočanstvima članova zajednice Nanovo rođeni. Predavanja su bila podijeljena u nekoliko dijelova pa ćemo vam ovdje donijeti dio onoga što je tri dana bilo na programu.

Prvi dio se odnosio na Kraljevsku službu, gdje je Matija Ricov naglasio kako mi trebamo biti ljudi Evanđelja, zračiti Evanđelje i živjeti ga. Čovjek treba biti svjestan svoga identiteta u Bogu, svjesni svojih talenata koja nam je Bog dao ali i mana i tako biti slika poniznosti. Ricov je dodao kako Isus nije poučavao na način kako su to radili farizeji niti se ponašao kako su ljudi očekivali da se ponaša pa je dao primjer Marije Magdalene ”Tada Marija uzme libru prave dragocjene pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom.’’ (Mt. 26,6). Pa su se pobunili jer čovjek razmišlja tako…. Moglo se prodat, podijeliti siromasima, a Isus izlazi iz tih okvira i kaže ”Siromaha ćete uvijek imati sa sobom.” (Mt. 26,11). Isus se ponaša kraljevski i zato je bio privlačan. Naglasak su stavili na to kako sin ipak najviše radi, više od sluga, kad sluge zaspu Sin odlazi u obilazak gledajući je li sve kako treba. Što nam je više dano, više će se od nas i tražiti. Kraljevska služba sastoji se u tome da molitvom i postom što više ljudi privučemo Bogu. NAJBOLJE da prvo spasimo svoju dušu pa ćemo moći spasiti druge. Tako ćemo znati da smo ukorijenjeni u Bogu. Šaul i David, obojica primili istu službu kao mi na krštenju. David se suživio s njom, izgrađivao svoj odnos s Bogom, a Šaula je bilo sram. Iako je bio najviši i najljepši, govorio je za sebe da je najmanji u domu oca svojega. David nije od oca primio ljubav ali je od Boga tražio ljubav. Koja je karakteristika orla u letu, on se diže iznad oluje, iznad oblaka koji sipa munje dok male ptice u oluji jako brzo mašu krilima i onda se umore, i što biva, odustaju dok oluja još tutnji. Kao i Šaul koji je protumačio kako ga je Bog napustio. Naravno da Bog nije, jer ga je Bog htio. Šaul nije imao izgrađen svoj odnos s Bogom i to je ono što mi trebamo. Često čujemo, dodaje Ricov, kako ljudi kažu, molim ali mi Bog ne govori, to nije istina! Biblija ima tisuće stranica, Riječ Božja, Bog govori. Ali naravno, kako predati život nepoznatom, stoga, potiče Ricov, krenite u proces upoznavanja Boga. Petar je uvijek kalkulirao, gdje baciti mreže. Ili nećeš ti meni prati noge. Dok je Ivan slušao, naslonio glavu na Isusa. Zato Petar kad je došla kriza bježi, niječe. A Ivan ostaje do kraja s Isusom, sjetimo ga se podno križa. Marte nema podno križa, Marije ima. Odnos s Bogom će pomoći u trenutcima kušnje, zaključio je Ricov na kraju svoga izlaganja.

Drugi dio se odnosio na Svećeničku službu gdje je Josip Bilandžija istaknuo kako naše djelovanje treba biti popraćeno ljubavlju, jer sve što se čini s ljubavlju onesposobljava sotonu da tu djeluje i mi to možemo prikazati Bogu kao molitvu. Poziv svećeničke službe je ne živjeti sebi nego drugima. Bilandžija je dao primjer Gospinog DA. Samo taj njen FIAT koliku je pokrenuo lavinu, kolika ozdravljenja i obraćenja su se dogodila po krunici, zaustavljeni ratovi. Naglasio je kako trebamo biti oslobođeni vizije kakav naš život treba biti!

Sljedeći dio predavanja odnosio se na Proročku riječ i proročki život, da naš život postane znak. Poziv na razglašavanje sile Kraljevstva Božjeg. Imati svoj jezik s Bogom.
Trebamo biti fleksibilni odnosno kao i sv. Pavao sa zaplakanima plakati, s Grcima biti Grk itd. Ricov je pozvao da štujemo sv. Iliju koji je zaštitnik naše zemlje. Dalje je povezao sv. Iliju s Ivanom Krstiteljem koji je djelovao u Ilijinoj snazi, preko toga kako je najveće svetište sv. Ivana Krstitelja u Europi ono u Podmilačju te kako se Gospa ukazala u Međugorju upravo 24.6. na blagdan sv. Ivana Krstitelja.

Ricov je spomenuo kako dar vjere treba graničiti s ludošću odnosno vjerovati kako Bog apsolutno sve može. Suosjećanje je bitno za vjeru. A kroz molitvu trebamo tražiti od Boga kako djelovati. Kad je Papa Ivan Pavao II išao u Poljsku moliti se za pad komunizma, on je točno znao što trpe Poljaci, znao je koliko žarko čeznu za slobodom i koliko im je ona potrebna. Tako su i oni iz zajednice Nanovo Rođeni proučavali sve što se događalo u Sarajevu, u BiH kroz daleku i blisku prošlost da bi bolje razumjeli potrebe.

Što znači NOVA EVANGELIZACIJA pojasnio je Mišo Lukenda, voditelj zajednice Nanovo rođeni koji je istaknuo da danas više nego ikad moramo naviještati Božju Riječ, a ono što je važno je ZAJEDNIŠTVO, gledaj kako se ljube međusobno. Zajednica je mjesto gdje osoba može iskusiti Boga i imati iskustvo molitve. Primjer koliko Bog ljubi zajedništvo je i onaj kad se ukazao učenicima gdje nije bilo Tome, kasnije se Isus objavljuje i Tomi, ali ne kad je Toma bio sam, nego opet kad su svi bili skupa. Autentičnost je ta koja privlači druge, dodaje Lukenda. Nekada je važnije živjeti nego govoriti. Naveo je primjer sv. Franje Asiškog koji je rekao svojoj braći idite, naviještajte i ako je potrebno govorite.

Zajednica je mjesto gdje naše mane, problemi i rane izlaze na površinu i gdje će to sve biti iscijeljeno i oblikovano. Zajednica mora biti ta koja će prepoznati talente svojih članova i uvrstiti ih u službe. Važno je i ne biti čudan već harmoničan. Vrijediš onoliko koliko vrijediš za Boga, a ne koliko te ljudi procjenjuju da vrijediš. Mi nismo samo duhovna bića, nego i tjelesna, stoga je briga i o tijelu važan dio duhovnog života kako bismo bili cjeloviti. I na tijelu se vidi kakva je duša zaključio je Lukenda.

Cijeli program pratio je slavljenički tim zajednice Nanovo rođeni koji su svojim pjevanjem dali Bogu upravo onakvu slavu kakvu Bog i zaslužuje. Bogu hvala na svakoj primljenoj milosti na ovoj duhovnoj obnovi.