Razlika između molitvene zajednice i molitvene skupine

2, AKTUALNO 9. ZANIMLJIVOSTI

Mnogi kada čuju za molitvene zajednice ili skupine misle da je to jedno te isto, ali nije. Donosimo 8 razlika kojima se razlikuje zajednica od skupine ili obrnuto.
Pripremio fra Nikola Spužević

 

Molitvena skupina

Molitvena zajednica

1. Gube veze među članovima / sudionicima.

Oni se nalaze jedni pored drugih ali oni nisu združeni jedni s drugima. Oni nemaju mnogo zajedničkih stvari. Članovi/učesnici ne dijele živote jedni s drugima. Članovi / učesnici dolaze da prime od drugih iz grupe.

Zajednica je gdje se “Koinonia” prakticira.Članovi imaju jaku vezu jednih prema drugi ma. Oni nisu samo jedan pored drugog nego su združeni jedni s drugima. Članovi dolaze da daju jedne drugima.
2.

Molitvena skupina nema organiziranu strukturu gdje je formacija članova učinjena.Radije služi kao mjesto za iskustvo Boga i prijateljstva s drugim kršćanima.

Zajednica služi kao okruženje gdje se pojavljuje formacija članova.Zajednica teži promicanju rasta članova. Učeništvo i posvećenje su ideali koje zajednica prigrljuje.
3. Molitvena skupina živi bez snažnog identiteta i mnogo puta bez ikakvog imena. Zajednica ima snažan identitet i mnogo   puta ima ime koje joj je dano od Boga.
4. Molitvena skupina živi zato jer je među kršćanima to dobra stvar za napraviti. Ima općenit poziv ali ne i određen Poziv za grupu. Postoji snažan osjećaj iznutra o   specifičnom Božjem Pozivu u zajednicu i   o njenoj svrsi.
5. Molitvena skupina nema čvrstu ili definiranu viziju koja vodi skupinu – ili zbir jasnih ciljeva osim da se jednostavno okupljaju i zajedno mole. Zajednica ima čvrstu viziju i zbir jasno   definiranih ciljeva. Vrlo je aktivna ne   samo za svoje članove nego i u dosezanju   društva.
6. U molitvenoj skupini članovi / sudionici dolaze kad god se njima hoće. Nema čvrstog predanja (posvećenja) skupini. Član / sudionik čini se dolazi i odlazi veoma lako. Postoji visok stupanj fluktuacije ljudi. Zajednica ima vrlo jasno predanje /   savez  koje članovi čine prema Bogu,   jedni prema drugima i grupi. Članovi se   skupljaju zbog svojih predanja jednih   drugima osjećali se oni sjajno ili ne. Zbog   čvrstih veza koje postoje međusobno   teško je biti odijeljen. Kada do toga dođe,   dođe s puno molitve, brige i razlučivanja.   Postoji snažan osjećaj međusobnog   pripadanja.
7. Molitvena skupina se zajedno okuplja kao jedna skupina. Vrlo rijetko postoje njihove male skupine unutar molitvene skupine. Nađu se da mole zajedno ali obično nemaju drugog mjesta gdje se nalaze. Zajednica se okuplja zajedno u malim   skupinama kao i na velikim sastancima   gdje primaju učenja, vježbaju   posredovanja, slavljenje i služenje jednih   drugima. Postoji želja dijeljenja svojih   života međusobno. Čak u nekim   slučajevima članovi mogu useliti u isto   područje da bi mogli dijeliti svoje živote   na još dublji način. Oni se ne skupljaju   samo na službenim sastancima nego   također i na neformalnima.
8. Obično postoji jedan voditelj molitvene skupine Postoji prepoznat tim voditelja unutar skupine.

Zajednički život – grčki koinonia, tj. zajedništvo Božje obitelji